Nasi pastorzy

Nasza niedziela

W co wierzymy

JESTEŚMY KOŚCIOŁEM

Pastorzy

Od ponad 20 lat tworzymy to miejsce z myślą o Tobie. Wiemy, że Bóg jest realny i dostępny dla każdego, dlatego chcemy zachęcić Cię do poznania Go bliżej. Zapraszamy do wspólnej podróży.

Tomasz i Beata Tupajka

NASZA NIEDZIELA

PRZED SPOTKANIEM

OTWARCIE

Czekamy na Ciebie już od godziny 10:30. Będzie nam miło, gdy wpadniesz.

KAWIARENKA

Pół godziny to dobry czas, by porozmawiać i napić się czegoś ciepłego.

ROZPOCZĘCIE

Nasze spotkanie rozpoczynamy o godzinie 11:00.

W TRAKCIE SPOTKANIA

UWIELBIENIE

To czas gdy wspólnie śpiewamy i modlimy się, aby oddać Bogu chwałę.

NAUCZANIE

W tym czasie będziesz mógł posłuchać inspirującego wykładu opartego o Pismo Święte.

DZIECI

W trakcie spotkania zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia przygotowane specjalnie dla nich.

KOLEKTA

To moment dobrowolnego wsparcia finansowego tego, co robimy.

OGŁOSZENIA

Kilka chwil poświęcamy na poinformowanie o tym, co planujemy.

PO SPOTKANIU

MODLITWA INDYWIDUALNA

Jeśli potrzebujesz modlitwy lub rozmowy, zapraszamy do kontaktu z naszymi duszpasterzami. Są do dyspozycji po spotkaniu na sali głównej.

KAWIARENKA

Zapraszamy do naszej kawiarenki na pyszne desery i kawę.

CZAS INTEGRACJI

Dobrze jest być razem, porozmawiać i pośmiać się ze znajomymi oraz nawiązać nowe relacje.

W CO WIERZYMY

BIBLIA

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnionym Bożym Słowem, nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i zasad postępowania.

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.

II List do Tymoteusza 3:16-17

TRÓJCA ŚWIĘTA

Jest jeden Bóg w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

II List do Koryntian 13:13

ZBAWIENIE

Bóg stworzył człowieka na swój obraz.

Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas...

Księga Rodzaju 1:26

Człowiek zgrzeszył.

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.

List do Rzymian 3:23

 

 

Konsekwencją grzechu jest śmierć - wieczne oddzielenie od Boga.

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć...

List do Rzymian 6:23

Bóg w swojej ogromnej miłości dał Jezusa, który poniósł na krzyżu śmierć za nasze grzechy.

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

List do Rzymian 5:8

Chcąc powrócić do doskonałego Bożego planu musimy przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

List do Rzymian 10:9

Zbawienie to dar, na który nie jesteśmy w stanie niczym zasłużyć.

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

List do Efezjan 2:8-9

CHRZEST

Przyjęcie chrztu wodnego to świadoma decyzja każdego, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. 

Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni...

Dzieje Apostolskie 2:41

KOŚCIÓŁ

Kościół jest pomysłem Boga! Ludzie wierzący w Niego połączeni wspólna pasją i wizją, zjednoczeni w działaniu, wspierający się w codziennym życiu, budujący wyjątkowe relacje. To właśnie Kościół.

...i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

Ewangelia wg Mateusza 16:18

biuro@ccdn.pl

Chemiczna 3, 85-820 Bydgoszcz

Polityka prywatności

Copyright © 2023 | Centrum Chrześcijańskie Dobra Nowina