2012

Andrzej Cholewiński: "Nigdy się nie poddawaj"


Pobierz to nauczanie

Pastor Tomasz Tupajka: "Kto kieruje twoją duszą?"


Pobierz to nauczanie

Pastor Tomasz Tupajka: "Jak rozwijać zdrowe życie?"


Pobierz to nauczanie

Pastor Tomasz Tupajka: "Chwała i uwielbienie"


Pobierz to nauczanie

Pastor Tomasz Tupajka: "Masz to, co chciałbym mieć"


Pobierz to nauczanie

Pastor Tomasz Tupajka: "Wyjdź poza strefę bezpieczeństwa"


Pobierz to nauczanie

Pastor Paweł Godawa: "Jak kształtować Boże myśli w sobie?"


Pobierz to nauczanie