Jesteśmy wspólnotą ludzi połączonych miłością do Jezusa i ogarniętych pasją budowania Kościoła lokalnego, który wierzymy, że jest manifestacją Boga na Ziemi.

CCDN to Kościół pełen wiary i miłości, pokazujący, że Słowo Boże może mieć realny wpływ na życie człowieka.

CCDN to miejsce dla każdego bez względu na wiek, wykształcenie czy zainteresowania. Gromadzi zwykłych ludzi, którzy spotykają niezwykłego Boga, dzięki czemu ich życie zmienia się i rozwija.

Każdy może tu znaleźć zachętę i inspirację, by spojrzeć na otaczający nas świat w nowy i mądry sposób.

Wspólnie chcemy tworzyć Kościół będący miejscem spotkania z Bogiem i przemiany życia.

Wierzymy, że możesz w Nim doświadczyć punktu zwrotnego w swoim życiu.

Jest jeden wiecznie istniejący Bóg, w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, został ukrzyżowany i pogrzebany. Trzeciego dnia zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca.  Zbawienie jest wyłącznie z łaski, dzięki wierze w przelaną krew Jezusa Chrystusa, a nie z uczynków.

Chrzest wodny jest publicznym wyznaniem przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.

Niebo jest miejscem dla każdej nowonarodzonej osoby bez względu na denominację czy Kościół.Cała Biblia (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu) jest napisana pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest ona najważniejszym autorytetem w dziedzinie wiary.

Chrzest Duchem Świętym, którego znakiem jest mówienie innymi językami jest dzisiaj dostępny dla wszystkich wierzących.Uzdrowienie jest dostępne dla każdego, kto wierzy i działa według swojej wiary oraz przez dary Ducha Świętego. Jezus Chrystus jest naszym Uzdrowicielem dzisiaj, bo Jego ranami jesteśmy uleczeni.

Bóg chce nas zawsze i wszędzie błogosławić. Wynika to z zawartego z Nim Przymierza, które z naszej strony potwierdzamy przez oddawanie dziesięcin i ofiar do lokalnego Kościoła.

Jezus Chrystus powróci po swój Kościół.

Naszym pragnieniem i celem jest zbudowanie w Bydgoszczy silnego Kościoła, który dotrze ze słowem o zbawieniu do każdego mieszkańca. Chcemy mieć pozytywny wpływ na nasze miasto, chcemy zmieniać na lepsze życie ludzi tu żyjących. Oczywiście nie na siłę, ale chcemy by nasi sąsiedzi usłyszeli, że można żyć inaczej, że Jezus naprawdę żyje i jak ogromne ma to znaczenie dla nas.

Chcemy, aby ludzie w naszym mieście mieli możliwość wyboru i wierzymy, że Duch Święty będzie ich przekonywał o prawdzie i sensie tego, co mówimy.

Jako Kościół jesteśmy gotowi zrobić wszystko, aby każdy mieszkaniec naszego miasta i okolicy został poprowadzony do poznania jedynego Zbawiciela, którym jest Jezus z Nazaretu. Wierzymy, że taki właśnie jest plan Boga Ojca i dlatego potrzebny jest silny Kościół w Bydgoszczy.

Chcemy być Kościołem nowoczesnym, zrozumiałym dla współczesnych ludzi. Wierzymy w słowa zawarte w Biblii, we wszystkie zasady i fakty w niej opisane, ale formy działania dostosowujemy do dnia dzisiejszego. Boże treści staramy się przedstawiać w nowy sposób, dlatego głoszenie, uwielbienie i całe nasze spotkania niezbyt przypominają te w Kościołach pielęgnujących do dziś wiekową tradycję. Chcemy być "nowym bukłakiem", do którego Bóg wlewa nowe wino, ale szanujemy przy tym "stare bukłaki".

Chcemy pomagać przede wszystkim młodym ludziom. Wiemy, jak wiele energii trzeba włożyć w pokonywanie życiowych przeszkód, dlatego chcemy być miejscem, w którym każdy młody człowiek zdobędzie właściwą INFORMACJĘ oraz INSPIRACJĘ do ich zwycięskiego przejścia.

Uczymy się praktycznego życia, a nie religijnej medytacji. Wierzymy w radość i entuzjazm. Chcemy dużo wiedzieć i dużo rozumieć, chcemy kształtować swój charakter, a nie czekać tylko na to, co życie przyniesie. Wierzymy, że Bóg błogosławi odważnych i aktywnych, i takimi ludźmi chcemy się stawać.

W naszym Kościele nie dzielimy ludzi na powołanych, by służyć Bogu i niepowołanych. Bóg powołuje wszystkich! Kościół jest miejscem dla ludzi, którzy chcą służyć. Zachęcamy więc każdego, by włączył się do pracy jednej ze służb pomocniczych. Nie ma bowiem lepszego sposobu na poznanie nowych ludzi, niż "ścieranie" się z nimi i wypracowanie dobrej postawy. Jest to samo zdrowie dla naszych serc! Każdy członek Kościoła powinien mieć swojego lidera i zakres odpowiedzialności, z której będzie się przed liderem rozliczać. To najlepszy sposób na rozpoznanie swych zdolności i darów oraz ich dalsze rozwijanie.

Jako Kościół chcemy mieć wpływ na to miasto. Nasze marzenie jest bardzo proste. Chcemy tylko zmienić to miasto! Jeśli czujesz w sercu, że należysz do tych, którzy ze względu na Boga zmieniają świat wokół siebie - przyłącz się do nas! Zróbmy to razem!

Pastorzy Beata i Tomasz Tupajka to ludzie mający pasję do budowania Kościoła w Bydgoszczy. Pragną widzieć ludzi, których życie jest zmieniane, problemy rozwiązywane, którzy odkrywają swój potencjał i śmiało patrzą w przyszłość. Zdają sobie sprawę, że jest to niemożliwe bez wprowadzenia Bożych zasad do naszej codzienności.

Wiedzą, że bycie blisko Boga nie oznacza chodzenia z 'głową w chmurach'. Dlatego ich nauczanie koncentruje się na połączeniu Bożej mądrości i praktyczności życia, przekazanych w sposób zrozumiały, często przyprawiony humorem.

Są przekonani, że przez Kościół, który prowadzą, Bóg będzie miał wpływ na życie wielu ludzi.

Centrum Chrześcijańskie DOBRA NOWINA prowadzą od 1999 roku. Są rodzicami dwóch wspaniałych córek Estery i Agaty.

Początkiem Centrum Chrześcijańskiego "Dobra Nowina" była grupa domowa, która spotykała się regularnie historiaprzez 3 lata w mieszkaniu prywatnym. W każdy wtorkowy wieczór zbieraliśmy się, by wielbić Boga, modlić się i słuchać Słowa Bożego. Stanowiliśmy grupę ludzi połączonych miłością do Boga, ogarniętych pasją dotarcia z Ewangelią do zgubionych, odrzuconych i poszukujących.

W 1999 roku posłuszni Bożemu prowadzeniu Beata i Tomasz Tupajka wraz z innymi osobami udali się na jedno ze spotkań Centrum Chrześcijańskiego "Woda Życia" w Koszalinie. W czasie uwielbienia usługujący słowem proroczym David Lamb rozpoznał Boży plan rozpoczęcia budowania Kościoła w Bydgoszczy. W tym samym czasie potwierdził to pastor Paweł Godawa. Od tego momentu Beata i Tomasz Tupajka poddali się pod Jego duchowy autorytet.

Silniejsi o nowe połączenie z zapałem przystąpiliśmy do procedury zarejestrowania Kościoła, który stał się częścią prawną Kościoła Bożego w Chrystusie w sierpniu 1999 roku.

Pastorem Kościoła został Tomasz Tupajka, który wraz z żoną Beatą przyjął odpowiedzialność za prowadzenie, budowanie i wspieranie młodej chrześcijańskiej wspólnoty. Nad ich życiem rozpoznano i uznano powołanie do służby pastorskiej.

Pierwsze nabożeństwa odbywały się w budynku Szkoły Zawodowej na ulicy Świętojańskiej.

Po niedługim czasie przenieśliśmy się do Domu Kultury "Orion" na osiedlu Błonie, gdzie spotykaliśmy się do końca 1999 roku. W tym czasie w naszych sercach pojawiła się ogromna potrzeba posiadania budynku, który byłby dostępny dla rosnących potrzeb Kościoła w każdy dzień tygodnia, a nie tylko w niedzielę. Wierzyliśmy Bogu o takie miejsce spotkań i otrzymaliśmy je.

W styczniu 2000 roku po raz pierwszy weszliśmy do nieczynnego wówczas, dawnego kina "Millenium" mieszczącego się na terenie ogródków działkowych przy ulicy Chemicznej 3.

Nie mieliśmy wątpliwości, że w tym miejscu pozostaniemy na dłużej. Przygotowanie budynku wymagało dużo wysiłku, pracy i finansów, ale nikt z nas nie bał się wyzwań. Wiedzieliśmy, że rozpoczynamy pionierską pracę na rzecz Ewangelii i Królestwa Bożego.

Rozpoczęliśmy działalność misyjną na terenie osiedla Kapuściska i w centrum miastahistoria organizując uliczne ewangelizacje, happeningi i akcje charytatywne. Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi, przygotowując atrakcyjne programy artystyczne, sportowe i rekreacyjne dla dzieci. Powołaliśmy również Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Nasza Betania" działające przy naszym Kościele.

Wierzymy, że nazwa "Dobra Nowina" staje się znana i rozpoznawana w Bydgoszczy.